เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลอาจาย์ดลชัย วงษ์พึ่งตน

กลุ่มบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ตำแหน่งหัวหน้างานทวิภาคี/อาจารย์สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

ที่อยู่อีเมล์

^