เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

รายละเอียดบุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลอาจารย์ณฐพล มังคลา

กลุ่มบุคลากรฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ตำแหน่งหัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ/อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0879807787

ที่อยู่อีเมล์alexzandro7@gmail.com

^