เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  ดร.กนกพร วรมานะกุล วอง

  ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ

 • thumbnail

  นางบุญทัย วรมานะกุล

  กรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี

 • thumbnail

  นายนพดล วรมานะกุล

  ผู้จัดการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี

 • thumbnail

  นายภูเบศร วรมานะกุล

  กรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี

 • thumbnail

  ดร.อุไรวรรณ วรมานะกุล

  กรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี

^