วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี
ขอแสดงความยินดี กับนายจิตรเทพ บุญยืด นักศึกษาระดับชั้นปวส.ปีที่2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้ารับพระราชทานรางวัล
"ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2561 
จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารีขอแสดงความยินดี กับนายอนิวัฒน์ พากเพียร นักศึกษาระดับชั้นปวส.ปีที่2
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้ารับพระราชทานรางวัล
"ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2559 
จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี


ขอแสดงความยินดีกับนายพิโมกข์ สุดสน และนายสุบิน ไพรจิตร
นักศึกษาระดับชั้นปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย
จากการแข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ2019 ปี7 (Cabling Contest)
     รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออก และเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป


ประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561


ประชาสัมพันธ์ประจำเดือนตุลาคม 2561


ประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกันยายน 2561


ประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

                                  - คู่มือปฏิบัติงาน                  
                                 
SAR2560สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตร
รางวัล "ความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา" แก่ นายอนิวัฒน์ พากเพียร ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙


 

วิทยาลัยของเราได้รับได้รับเกียรติบัตร "เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทกลุ่มบุคคล" ระดับจังหวัด และขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปิยวรรณ ดวงรัศมี ได้รับเกียรติบัตร "เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทเด็กหรือเยาวชน" ระดับจังหวัด


 

"กาบัดดี้ทีมชาย" ในนามจังหวัดบปราจีนบุรี
ผ่านรอบคัดเลือกเป็นอันดับ 2 ของภาค 1
ได้ไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 จ.น่าน เดือนมีนาคม 2561 

งานสืบสานประเภณีลอยกระทงวิถีพุทธ วิถีไทย
(ต้นสายธารนทีบางปะกง) จังหวัดปราจีนบุรี
"ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสร้างสรรค์แบบพอเพียง"
จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

 

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

บทความ/แหล่งเรียนรู้

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

กระดานข่าว

อ่านต่อ

^