เปลี่ยนการแสดงผล th A-AA+

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี


วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี โรงเรียนหทัยชาติ
โดย ดร.กนกพร วรมานะกุล วอง ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการ  นายนพดล วรมานะกุล ผู้จัดการ
ร่วมกับ สมหวังเงินสั่งได้ สาขาปราจีนบุรี และ อสม.ชุมชนตรอกศึกษา อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี
โดยนายทวี บุตรศรี ประธานชุมชน 
จัดโครงการปันสุข เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชุมชนตรอกศึกษา   
และชุมชนใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี ฉบับที่ 2
เรื่อง การรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ใบ รบ.)
ของนักเรียนนักศึกษาในระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562


ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี ฉบับที่ 1
เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVIC -๑๙ )
และตารางการเรียนของนักศึกษาภาคฤดูร้อนและนักเรียนระบบทวิภาคีสาขาธุรกิจค้าปลีก


วารสารพณิชยการปราจีนบุรี ฉบับที่ 13  ปีการศึกษา 2562 รางวัลพระราชทาน 3 ปีซ้อน


อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเรา ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ศิรภัสสร ชาติกำเนิด
นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 การบัญชี คว้าแชมป์เอเชีย จักรยานดาวฮิลล์
การแข่งขัน Asian Mountain Bike Continental Championships 2020  
#ChiangRaiThailand

ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ

บทความ/แหล่งเรียนรู้

อ่านต่อ

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด

กระดานข่าว

อ่านต่อ

^